ממשל
חומרי קורס
10:55 (02/04/11) אמיר מאריאנובסקי

מבחן: טכנולוגיות מידע וממשל מקוון - ציון 94מבחן: טכנולוגיות מידע וממשל מקוון 2007 - ציון 95טופס: טכנולוגיות מידע וממשל מקווןמבחן: טכנולוגיות מידע וממשל מקוון - ציון 96

 
מבחן: טכנולוגיות מידע וממשל מקוון - ציון 94מבחן: טכנולוגיות מידע וממשל מקוון 2007 - ציון 95טופס: טכנולוגיות מידע וממשל מקווןמבחן: טכנולוגיות מידע וממשל מקוון - ציון 96סיכומי מאמרים - עומר ארוילי 2011
מחברת בחינה 2011מושגים חשובים 2011מחברת בחינה 2011 מיכל ליפשיץ
 
 
 

רענן הודעות/תגובות

עד כה: 0 הודעות/תגובות ב 0 דיונים.

cmdOrder התחלה לסוף

All Reviewsפתיחה/סגירה כל ההודעות/תגובות ברצף

Add Reviewהוסף הודעה/תגובה

 
 

All Reviewsחזרה לדף ראשי

Add Reviewהוסף הודעה/תגובה

וידאו

Video

וידאו YouTube

YouTube Video

תמונה

Picture

מקרא:

תגובת מנהל

Management review

תגובה ללא תוכן

No content review

תגובה חדשה

New review

אודיו

Sound

הודעה ללא תגובה

Message without response

הודעה עם תגובה

Message with response

קובץ

File

פלאש

Flash